logo-patata

Sürdürülebilir ve hassas tarım teknikleri kullanan patates yetiştiricileri için etkileşimli bir web aracı

Yetiştiricilerin ve/veya personelinin hedefe yönelik, doğru kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. patata.net, mahsul yöneticisinin deneyiminin yerine geçmez, ancak onu her zaman güncel bilgilerle zenginleştirir.

İşlevler

patata.net, üzüm yetiştiriciliği ile ilgili tüm temel hususları yönetir

Gübreler ve besin takviyeleri

patata.net, ticari gübreler ve besin takviyelerine ilişkin güncel veri bankalarına erişim sağlar

Mahsul yaşam döngüsü

patata.net müdahaleleri bitkinin büyüme evresine göre planlar

Zararlı yönetimi

patata.net, hastalıkları ve parazitleri etkili bir şekilde yönetir ve müdahale gereksinimi azaltır

Su dengesi

patata.net, sulama ve fertigasyonu gerçek toprak su seviyelerine göre planlayarak mahsuller üzerindeki su stresini önler

İzleme

patata.net, İtalyan Bölgesel Üretim Yönetmeliklerine uygunluk sağlayabilmeniz için size tüm mahsul müdahalelerine ilişkin bir genel bakış sunar

Sürdürülebilirlik

patata.net, tüm üretim sürecinin çevresel etkisini hesaplar