Sürdürülebilir ve hassas tarım teknikleri kullanarak hem yem hem de biyokütle için 2 sıralı ve çok sıralı arpa ekimini desteklemek amacıyla arpa yetiştiricileri için geliştirilmiş etkileşimli bir web aracı

Yetiştiricilerin ve/veya personelinin hedefe yönelik, doğru kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. orzo.net, mahsul yöneticisinin deneyiminin yerine geçmez, ancak onu her zaman güncel bilgilerle zenginleştirir

İşlevler

orzo.net, arpa yetiştirmek ile ilgili tüm temel hususları yönetir

Toprak hazırlama ve gübreleme

orzo.net, uygulanacak gübrenin zamanını ve miktarını optimize eder

Ekim

orzo.net tohum kaybını önleyerek tohumun verimini ve protein içeriğini optimize eder

Mahsul yaşam döngüsü

orzo.net müdahaleleri bitkinin büyüme evresine göre planlar

Yabani ot yönetimi

orzo.net, fitotoksisiteyi önlemek amacıyla, otkıran ilaçlarını yalnızca gerektiğinde kullanarak yabani otları hedef gözeterek etkili bir şekilde yönetir

Zararlı yönetimi

orzo.net, hastalıkları ve parazitleri etkili bir şekilde yönetir ve müdahale gereksinimi azaltır

Su dengesi

orzo.net, sulama ve fertigasyonu gerçek toprak su seviyelerine göre planlayarak mahsuller üzerindeki su stresini önler

İzleme

orzo.net, İtalyan Bölgesel Üretim Yönetmeliklerine uygunluk sağlayabilmeniz için size tüm mahsul müdahalelerine ilişkin bir genel bakış sunar

Sürdürülebilirlik

orzo.net, tüm üretim sürecinin çevresel etkisini hesaplar