Sürdürülebilir ve hassas tarım teknikleri kullanan asma yetiştiricileri için etkileşimli bir web aracı

Yetiştiricilerin ve/veya personelinin hedefe yönelik, doğru kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. olivo.net, mahsul yöneticisinin deneyiminin yerine geçmez, ancak onu her zaman güncel bilgilerle zenginleştirir. Hort@’nin, yüksek kaliteli ve iyi denetlenen hizmetleri garanti eden hizmeti olivo.net, 2020 yılından bu yana CCPB Srl tarafından belgelendirilmiştir (Belge No 01/2019/SE, revizyon No 00).

Tarafından tercih edilmiştir

İtalya zeytin yetiştiricileri konsorsiyumu Unaprol

İşlevler

olivo.net, zeytin yetiştirmek ile ilgili tüm temel hususları yönetir

Mahsul yaşam döngüsü

olivo.net müdahaleleri bitkinin büyüme evresine göre planlar

Zararlı yönetimi

olivo.net, hastalıkları ve parazitleri etkili bir şekilde yönetir ve müdahale gereksinimi azaltır

Su dengesi

olivo.net, sulama ve fertigasyonu gerçek toprak su seviyelerine göre planlayarak mahsuller üzerindeki su stresini önler

İzleme

olivo.net, İtalyan Bölgesel Üretim Yönetmeliklerine uygunluk sağlayabilmeniz için size tüm mahsul müdahalelerine ilişkin bir genel bakış sunar

Sürdürülebilirlik

olivo.net, tüm üretim sürecinin çevresel etkisini hesaplar