Sürdürülebilir ve hassas tarım teknikleri kullanan mısır yetiştiricileri için etkileşimli bir web aracı

Yetiştiricilerin ve/veya personelinin hedefe yönelik, doğru kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. mais.net, mahsul yöneticisinin deneyiminin yerine geçmez, ancak onu her zaman güncel bilgilerle zenginleştirir.

İşlevler

mais.net, yetiştiricilik ile ilgili tüm temel hususları yönetir

Ekim

mais.net tohum israfını önleyerek tohumun verimini ve protein içeriğini optimize eder

Gübreler ve besin takviyeleri

mais.net, ticari gübreler ve besin takviyelerine ilişkin güncel veri bankalarına erişim sağlar

Mahsul yaşam döngüsü

mais.net müdahaleleri bitkinin büyüme evresine göre planlar

Zararlı yönetimi

mais.net, hastalıkları ve parazitleri etkili bir şekilde yönetir ve müdahale gereksinimi azaltır

Su dengesi

mais.net, sulama ve fertigasyonu gerçek toprak su seviyelerine göre planlayarak mahsuller üzerindeki su stresini önler

İzleme

mais.net, İtalyan Bölgesel Üretim Yönetmeliklerine uygunluk sağlayabilmeniz için size tüm mahsul müdahalelerine ilişkin bir genel bakış sunar

Sürdürülebilirlik

mais.net, tüm üretim sürecinin çevresel etkisini hesaplar