Sürdürülebilir ve hassas tarım teknikleri kullanan yüksek kaliteli buğday yetiştiricileri için etkileşimli bir web aracı

Yetiştiricilerin ve/veya personelinin hedefe yönelik, doğru kararlar almasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. uva.net, mahsul yöneticisinin deneyiminin yerine geçmez, ancak onu her zaman güncel bilgilerle zenginleştirir.

İşlevler

grano.net, düşük ve yüksek gluten içerikli ve makarnalık buğday yetiştiriciliği ile ilgili tüm temel hususları yönetir

Toprak hazırlama ve gübreleme

grano.net, uygulanacak gübrenin zamanını ve miktarını optimize eder

Ekim

grano.net tohum israfını önleyerek tohumun verimini ve protein içeriğini optimize eder

Mahsul yaşam döngüsü

grano.net müdahaleleri bitkinin büyüme evresine göre planlar

Yabani ot yönetimi

grano.net, fitotoksisiteyi önlemek amacıyla, otkıran ilaçlarını yalnızca gerektiğinde kullanarak yabani otları hedef gözeterek etkili bir şekilde yönetir

Zararlı yönetimi

grano.net, hastalıkları ve parazitleri etkili bir şekilde yönetir ve müdahale gereksinimi azaltır

Su dengesi

grano.net, sulama ve fertigasyonu gerçek toprak su seviyelerine göre planlayarak mahsuller üzerindeki su stresini önler

İzleme

grano.net, İtalyan Bölgesel Üretim Yönetmeliklerine uygunluk sağlayabilmeniz için size tüm mahsul müdahalelerine ilişkin bir genel bakış sunar

Sürdürülebilirlik

grano.net, tüm üretim sürecinin çevresel etkisini hesaplar