Κατεβάστε την εφαρμογή APP για ANDROID


Σχεδιασμένη για τους παραγωγούς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Barilla για την Αειφορική Παραγωγή Σκληρού Σίτου “BSF” (Barilla Sustainable Farming).

Αυτή η νέα εφαρμογή APP σας παρέχει μια πιο απλοποιημένη και γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία granoduro.net καθώς και στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες του DSS από κινητά ή/και tablet όπως: δεδομένα καιρού από τους τοπικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς, φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας, την αζωτούχο λίπανση καθώς και τους κινδύνους μυκητολογικών ασθενειών. Συγκεκριμένα η τελευταία λειτουργία παρουσιάζει τα δεδομένα εξόδου (output) των μαθηματικών μοντέλων του granoduro.net σε μια πιο απλοποιημένη μορφή που συνδυάζει την ευκολία και την πρακτικότητα της συμβουλής στον χρήστη από τις κινητές συσκευές με την αναγνωρισμένη επιστημονική αξιοπιστία των μοντέλων του granoduro.net.

Συνοψίζοντας, η πρόσβαση στο granoduro.net μέσω της εφαρμογής APP επιτρέπει τις ακόλουθες μάκρο-λειτουργίες:

  • προεπισκόπηση και επεξεργασία των γενικών στοιχείων της γεωργικής εκμετάλλευσης ή εταιρείας;
  • δημιουργία ή/και επεξεργασία νέας παραγωγικής μονάδας (ΠΜ);
  • καταγραφές των καλλιεργητικών εργασιών στο ημερολόγιο αγρού;
  • δεδομένα καιρού από τους τοπικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς, φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας, την αζωτούχο λίπανση καθώς και τους κινδύνους μυκητολογικών ασθενειών.

Ταυτοποίηση

Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την είσοδο σας στο granoduro.net από τον ιστότοπο της Horta. Αυτή η νέα εφαρμογή APP παρέχει στον χρήστη μια πιο άμεση διασύνδεση στην υπηρεσία παρακάμπτοντας τη διαδικασία που ακολουθείται από το αρχικό μενού των υπηρεσιών της Horta.

Χρήσιμες πληροφορίες

1) Ίδιοι κωδικοί πρόσβασης;
2) Η είσοδος στο granoduro.net μέσω της εφαρμογής APP παρέχει περιορισμένες ρυθμίσεις σε αντίθεση με την είσοδο σας από τον ιστότοπο της Horta που παρέχει όλες τις λειτουργίες;
3) Σημειώνεται ότι η περιοδική ανανέωση των κωδικών πρόσβασης στο granoduro.net θα πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου της Horta (horta-srl.it);
4) Τα δεδομένα που φορτώνονται στο granoduro.net® μέσω της εφαρμογής APP είναι ορατά και προσβάσιμα και από τις δύο εκδόσεις (ιστότοπο της Horta & APP);
5) Στην καρτέλα της ΠΜ έρχονται προεπιλεγμένα κάποια πεδία ανάλογα με τη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας τους;
6) Σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε μια λίστα των προτιμώμενων τεχνικών μέσων (φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και λιπάσματα) όπως αυτά εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των καλλιεργητικών εργασιών στο ημερολογίου αγρού. Αυτή η νέα καινοτομία σας επιτρέπει την ευκολότερη και πιο γρήγορη καταγραφή των λιπασμάτων ή/και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 
 
google-play
 
 
Italiano